1. Definiții

Proprietar ” - Administratorul portalului http://drlahlali.org

Site ” este proiectul de internet al proprietarului

Utilizator ” - orice persoană care contactează, se conectează sau ajută orice terță parte să obțină acces la orice fel de informații sau informații care sunt postate pe Site-ul Proprietarului, precum și legate de linkurile menționate de Site, descărcate de pe Site sau obținute de către acces la Site.

2. Dispoziții generale

2.1. Prezentul Acord privind utilizarea Site-ului (denumit în continuare „Contractul”) este încheiat între Proprietar și orice Utilizator. Referirea la oricare dintre secțiunile Site-ului, precum și plasarea linkurilor către acesta, citarea și reimprimarea materialelor Site-ului implică acordul obligatoriu legal al Utilizatorului de a respecta termenii și condițiile prezentului Acord. Proprietarul și Utilizatorul sunt denumite în mod colectiv drept „Părți”.

2.2. Prezentul Acord nu este un contract. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a schimba prezentul Acord, precum și de a introduce unul nou. Astfel de modificări intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe site. Utilizarea materialelor site-ului de către Utilizator după modificarea Acordului înseamnă automat acceptarea acestora.

3. Limitarea răspunderii

3.1. Utilizatorul este de acord în mod expres că utilizează Site-ul pe propriul risc. Metodele de tratament, procedurile, medicamentele și materialele informaționale pe care le utilizează prezentate pe Site sunt cu titlu informativ și nu pot fi utilizate ca ghid pentru autodiagnosticare și tratament și pot fi aplicate doar pe bază de rețetă și sub supraveghere medicală.

3.2. Utilizatorii site-ului din alte țări ar trebui să utilizeze informații despre medicamente în conformitate cu regulile care se aplică pe teritoriul lor.

3.3. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru posibile daune aduse sănătății dvs., tratament independent efectuat conform recomandărilor date pe site. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice interpretare incorectă care poate apărea ca urmare a vizualizării, citirii sau copierii materialelor conținute pe Site și, astfel, nicio persoană juridică sau fizică nu poate fi responsabilă pentru utilizarea materialelor menționate. În niciun caz, responsabilitatea consecințelor care implică în mod direct sau indirect utilizarea informațiilor postate pe acest Site nu va fi pusă pe Proprietarul site-ului și va sta la baza urmăririi penale a acestora.

3.4. Serviciile Site-ului sunt furnizate „așa cum este” fără nicio garanție de niciun fel, directă sau indirectă. Utilizatorul refuză în mod voluntar să-i dea în judecată Proprietarul site-ului și compensația pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorului.

3.5. Nici Administrația Site-ului, nici partenerii sau angajații săi nu garantează funcționarea neîntreruptă și fără erori a Site-ului; nici nu garantează că acestea vor fi rezultatele obținute în timpul utilizării Site-ului, precum și exactitatea și aplicabilitatea materialelor sale.

3.6. O parte din informațiile disponibile pe site sunt furnizate de o terță parte. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, oferte sau alte informații sau conținut furnizate de o terță parte sau de alți utilizatori ai site-ului aparțin acestora, nu proprietarului site-ului. Proprietarul site-ului nu oferă garanții și condiții asociate acestora, fie expres, fie implicit, incluzând (fără a se limita la) garanții de proprietate, inofensivitate, adecvare pentru un anumit scop, acuratețe sau exhaustivitate a răspunsurilor și rezultatelor și respectarea descrierii.

4. Modificări ale conținutului site-ului

4.1. Toate informațiile și materialele postate pe acest Site sunt prezentate fără a garanta că nu pot conține erori. Proprietarul site-ului are dreptul de a modifica informațiile și materialele postate pe acest site în orice moment și fără anunțarea prealabilă a unor astfel de modificări.

5. Mărci comerciale

5.1. Mărcile înregistrate, mărcile menționate pe Site sunt proprietatea proprietarilor respectivi.