drlahlali.org este un portal despre sănătatea bărbaților, inclusiv un catalog de articole pe tema sănătății bărbaților, materialelor video, precum și interviuri cu specialiștii și persoanele care doresc recuperarea.

Temele cheie ale site-ului se bazează pe probleme de sănătate comune și pur menite și includ informații despre hormoni, potență, urologie, sexologie, obezitate și multe altele. Ot τηkykyot τηky τη notky not not τηkykyotkyot not τηkyky τη notot not not τη not, τη τη τηotky notky notkyky τηky τη τηotkykyky not notot τη τηototot notkykyot τηotot notot τηotot τηky τη not not τη τη τη τηky τη τη not not not not τη În secțiunea " Testosteron și hormoni " veți găsi informații despre toți hormonii cei mai importanți ai corpului masculin.

Τη not τηot τη not notky τηky τηkyky τη τη τηky notkyot notot τηky τη τη not τη τηky τη not notkyot τηkyky notot τη τη τη notky not notot not notot τη τη τη τη notot notot τη τη τη τη notkyotky not notky not notot not not not τη nototky τη τη τηot not notky τη not τη not notot notky notkyky not τη not τη not τη notky not notot Pentru scrierea articolelor se folosește literatura de specialitate, cu indicația autorilor și a sursei, ceea ce este foarte convenabil, deoarece după primirea informațiilor, vizitatorul se poate familiariza cu sursa originală.

Cu toate acestea, administrarea site-ului și autorii acestuia nu promovează autodiagnosticarea și auto-tratamentul. Tratamentul și diagnosticul trebuie efectuate numai de un medic calificat!

Un astfel de curs de circumstanțe este legat de faptul că medicina nu este un sistem suficient de precis de cunoaștere științifică și ceea ce este bun pentru un pacient poate deveni o catastrofă pentru altul. Pentru a face o diagnosticare a unei varietăți de boli, este necesară nu numai prezența simptomelor clinice caracteristice, ci și confirmarea de laborator și interpretarea ulterioară a rezultatelor obținute de un specialist calificat. Astfel de manipulări nu sunt posibile acasă.

Portalul se află sub umplere activă. Puteți trimite sugestiile și comentariile dvs. pe site-ul web la e-mailul specificat în secțiunea de contacte .