1. Definiții

" Proprietar " - Administrator al portalului http://drlahlali.org

Site-ul este proiectul de Internet al proprietarului.

" Utilizator " - orice persoană care contactează, conectează sau oferă oricărei terțe părți asistență în accesarea oricărui fel de informații sau conținut care este postat pe site-ul proprietarului, precum și legat de legăturile la care se referă site-ul, descărcat de pe site sau obținut de face apel la Site.

2. Dispoziții generale

2.1. Prezentul Acord privind utilizarea Site-ului (în continuare - "Contractul") se află între Proprietar și orice Utilizator. Recursul la oricare dintre secțiunile Site-ului, precum și plasarea legăturilor cu acesta, citarea și retipărirea materialelor Site-ului implică acordul obligatoriu din punct de vedere legal al Utilizatorului de a respecta termenii și condițiile acestui Acord. Proprietarul și Utilizatorul sunt denumiți colectiv "Părțile".

2.2. Prezentul acord nu este un contract. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord sau de a introduce unul nou. Astfel de modificări intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe Site. Utilizarea materialelor site-ului de către Utilizator după modificarea Contractului înseamnă automat acceptarea acestora.

3. Limitarea răspunderii

3.1. Utilizatorul este de acord în mod expres că utilizează Site-ul pe propriul risc. Metodele de tratament, proceduri, medicamente și materiale informative privind utilizarea acestora, prezentate pe site, sunt doar pentru referință și nu pot fi folosite ca ghid pentru autodiagnosticare și tratament și pot fi aplicate numai pe bază de rețetă și sub supraveghere medicală.

3.2. Utilizatorii Site-ului din alte țări trebuie să utilizeze informații despre medicamente în conformitate cu regulile aplicabile pe teritoriul lor.

3.3. Administrarea Site-ului nu este responsabilă pentru daunele cauzate sănătății dvs., auto-tratament, efectuate pe baza recomandărilor date pe Site. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice interpretare incorectă care poate apărea din vizualizarea, citirea sau copierea materialelor conținute pe Site și, prin urmare, nici o persoană juridică sau fizică nu poate fi responsabilă pentru utilizarea materialelor menționate. În nici un caz, răspunderea pentru consecințele care au generat direct sau indirect utilizarea informațiilor afișate pe acest Site nu pot fi atribuite Proprietarului site-ului și nu constituie baza pentru urmărirea penală a acestora.

3.4. Serviciile site-ului sunt furnizate în condiții de "așa cum sunt" fără garanții de orice fel, directe sau indirecte. Utilizatorul refuză în mod voluntar să acționeze în justiție împotriva proprietarului site-ului și să-l despăgubească pentru eventualele daune cauzate utilizatorului.

3.5. Nici Administrația Site-ului, nici partenerii sau angajații săi nu garantează funcționarea neîntreruptă și fără erori a Site-ului; nici nu garantează faptul că atât rezultatele obținute în timpul utilizării Site-ului, cât și exactitatea și aplicabilitatea materialelor sale vor fi astfel.

3.6. Unele informații disponibile pe acest site sunt furnizate de o terță parte. Orice opinii, sfaturi, declarații, servicii, sugestii sau alte informații sau conținut furnizate de o terță parte sau de alți utilizatori ai site-ului îi aparțin, respectiv, și nu proprietarului site-ului. Proprietarul site-ului nu oferă garanții și condiții, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanții de proprietate, siguranță, adecvare pentru un anumit scop, exactitate sau integralitate a răspunsurilor și rezultatelor și conformitatea cu descrierea.

4. Modificări ale conținutului site-ului

4.1. Toate informațiile și materialele postate pe acest site sunt prezentate fără garanție că nu pot conține erori. Proprietarul site-ului are dreptul de a schimba informațiile și materialele publicate pe acest site în orice moment și fără anunțarea prealabilă a acestor modificări.

5. Mărci comerciale

5.1. Marcile inregistrate, marcile mentionate pe site sunt proprietatea proprietarilor lor.